Monthly Archives: September 2019

Majlis Pelancaran On-line Dictionary SK Temonyong

Sebagai satu langkah memperkukuhkan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan murid sekolah, Alumni SK Temonyong bersepakat untuk menyumbang 5 buah tablet yang dilengkapkan dengan kamus dalam talian untuk kegunaan murid-murid di dalam perpustakaan sekolah.

Penerangan dan demonstrasi On-line Dictionary sambil diperhatikan oleh Tuan Ketua PPD Langkawi, En. Halid bin Ali bersama alumni-alumni SK Temonyong.
galeri gambar

BENGKEL PENGURUSAN DATA MURID DAN PELAN INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL) MATA PELAJARAN SEJARAH MENENGAH TAHUN 2019

Surat panggilan

Senarai kehadiran bengkel

Borang kaji selidik

Bengkel berkenaan dilaksanakan pada 11 & 12 September 2019 bertempat di PPD Langkawi dengan melibatkan 14 orang guru Sejarah menengah atas daripada 7 buah sekolah menengah.

Guru-guru didedahkan tentang kaedah menafsir data peperiksaan, melukis carta dan menghasilkan Pelan Intervensi Lima Langkah (PILL) berdasarkan analisa yang telah dilaksanakan.

Guru – guru juga dikongsi dengan kaedah PDCA iaitu Plan, Do, Check, Action agar program-program intervensi yang dilaksanakan dapat berjalan mengikut tatacara yang sepatutnya dan dapat dijamin keberkesanannya.

BAHAN KURSUS
1. Contoh Item Analisis
2. Contoh Penulisan PILL
Recent Entries »