BENGKEL PEMANTAPAN BUDAYA PELAPORAN I-BIMBING BIL 1/2020

TARIKH: 20 SEPTEMBER 2020

MASA: 03.00 HINGGA 05.00 PETANG

TEMPAT: BILIK SEMINAR, PPD LANGKAWI

PENYAMPAI: EN. AZHARI BIN ABDUL RASHID – PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH

EN. LEE KIM KAK – TIMBALAN PPD PEMBANGUNAN MURID

Tuan PPD dan Timbalan PPD Pembangunan Murid menyampaikan tatacara dan kaedah melaksanakan bimbingan ke sekolah berpandukan SKPMg2 dan pengisian system iBimbing kepada semua pegawai yang hadir.

‘School Improvement Officer’ (SIO) adalah rakan kepada sekolah yang memainkan peranan penting dalam aspek bimbingan. SIO perlu mahir dalam segala aspek pengurusan sekolah sebagai contoh Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan Headcount.

SIO perlu maklumkan pihak sekolah terlebih dahulu sebelum membuat lawatan ke sekolah. Perjumpaan SIO dengan PGB SIO sebelum bimbingan kepada guru dilaksanakan. Dapatan bimbingan dilaporkan kepada PGB supaya tindakan lanjut oleh PGB sebagai pemimpin instruksional dapat diambil.

Setelah selesai bimbingan, SIO perlu mengisi dapatan, cadangan dan tindakan lanjut bimbingan ke dalam sistem iBimbing. Sila rujuk manual pengisian iBimbing terlebih dahulu bagi memastikan kaedah pengisian menepati kehendak sistem.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.