Lawatan dan Bimbingan SISC+ Sains Matematik SMK Ayer Hangat

Nama Pembimbing: Zainab Bt Mohamed Said

Tarikh: 25/10/2021 ( ISNIN)

Sasaran:

1.Guru Kanan bidang Sains Matematik

2. Guru Subjek Sains Tingkatan 5 GEO

3. Guru Subjek Kimia ( Guru Baharu ) Tingkatan 5 ST

Rumusan Aktiviti:

1.Guru Kanan dibimbing untuk mencerap menggunakan instrumen SKPMg2 Standard 4.

2. Melihat perkembangan Kandungan Asas Kurikulum yang telak dilaksanakan oleh guru Sains. Experimen dan modul turut dibincangkan.

3. Bimbingan RPH untuk guru baharu terutama berkaitan penulisan objektif yang spesifik dan boleh diukur serta lain- lain yang berkaitan.

4. Perbincangan berkaitan perkembangan program DTP dan NCER.

5. Perbincangan Kehadiran murid dan kaedah serta pendekatan pdpc yang boleh menarik minat murid.

Tingkatan 5 GEO Subjek Sains
Bimbingan guru semasa PdPc
Perbincangan bersama-sama Guru Kanan dan guru sains 5Geo
Bimbingan Guru baharu subjek kimia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.