MEMBANGUN KAPASITI PEMIMPIN SEKOLAH (SLT)

Tarikh: 27 Okt 2021- Bimbingan (C&M) telah diadakan di SK Penghulu Ahmad dan di SMK Ayer Hangat. SLT yang hadir tuan Pengetua, Guru Besar, Penolang Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan Kokurikulum dan Penolong kanan Pendidikan Khas.

Fokus bimbingan ialah mengupayakan SLT tentang melaksanakan pelaporan berpandukan program (PDCA). Pihak sekolah diberi bimbingan agar setiap program/ aktiviti yang dilaksanakan memberi impak terhadap kemenjadian murid. pelaporan setiap program/aktiviti dapat disimpan dalam google drive. SLT disaran membuat FUFT agar pelaporan disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan.

Pelaporan ini dapat dijadikan eviden bagi tujuan penskoran instrumen SKPMg2. Selain itu, pelaporan ini dapat dijadikan panduan bagi tujuan penambahbaikan untuk perancangan program bagi tahun 2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.