Bimbingan Pematuhan Pengurusan 3K SK Kilim

Tarikh: 9/3/2022

Fokus: Perkhidmatan Kebersihan Bangunan dan Kawasan (KBK)

Objektif: Lokasi dapat mematuhi kontrak Perkhidmatan Kebersihan Bangunan dan Kawasan (KBK)

Rumusan: Keseluruhan memuaskan, namun terdapat beberapa penambahbaikan. Antaranya, kemaskini maklumat pekerja dan penggunaan tanda amaran keselamatan dan pembersihan tidak kelihatan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.