Lawatan & Bimbingan CUP 3 SMK Kedawang

Pembimbing : Zainab Binti Mohamed Said

Tarikh: 5 April 2022 ( 8.00 pagi)

Fokus: Pelaksanaan Cup 3 minggu 3 bidang Sains Matematik.

Kesimpulan: Terdapat beberapa penambahbaikan antaranya;

1) Nama Murid TP3 perlu dimasukkan.

2) RPH perlu zahirkan pendekatan terbeza untuk murid CUP 3 sama ada dalam objektif maupun aktiviti serta lembaran kerja.

3) Kaedah pengajaran guru perlu pelbagai mengikut kesesuaian.

4) Guru perlu mengajar semua murid dengan kurikulum tahun semasa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.