Lawatan dan Bimbingan SK Kuala Teriang

Tarikh: 22 November 2022 ( Selasa)

Sasaran: Seorang guru Matematik dan seorang guru Sains

Fokus: Pengajaran dan Pembelajaran Bilik Darjah menggunakan instrumen SKPMg2 Standard 4

Tahun 2 Intelek subjek Matematik
Tahun 6 Bitara subjek Sains

Rumusan:

Guru merancang dengan melaksanakan pdp dengan baik, ada BBM yang menarik dan aktiviti berkesan hingga mencapai objektif

Terdapat penambahbaikan iaitu pdp terbeza perlu dilaksanakan untuk murid yang pelbagai aras. Rancang soalan menjurus ke arah pemikiran kreatif dan kritis. Bagi peluang murid menjawab dan menyatakan pendapat. Kaitkan soalan dengan kehidupan harian dan kepetingannya serta cungkil idea murid berbantukan soalan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.