Lawatan dan Bimbingan SK Kedawang

Tarikh: 30/11/2022 (Rabu)

Mata pelajaran:Matematik

Kelas : 4 Intelek

Fokus: SKPMg2 Standard 4

Pdp Matematik

Beberapa penambahbaikan telah dibincangkan, antaranya:

1. Objektif perlu spesifik dan boleh diukur

2. Pdp terbeza perlu dilaksanakan

3. Perlu laksanakan pdp seperti yang dirancang

4. Penekanan kepada aktiviti berpusat murid agar ada kolaboratif dan komunikasi antara mereka.

5. Perlu laksana aktiviti yang sesuai mengikut tahap penguasaan yang dirancang dalam RPH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.