Author Archives: pianrasa

BENGKEL PENGURUSAN DATA MURID DAN PELAN INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL) MATA PELAJARAN SEJARAH MENENGAH TAHUN 2019

Surat panggilan

Senarai kehadiran bengkel

Borang kaji selidik

Bengkel berkenaan dilaksanakan pada 11 & 12 September 2019 bertempat di PPD Langkawi dengan melibatkan 14 orang guru Sejarah menengah atas daripada 7 buah sekolah menengah.

Guru-guru didedahkan tentang kaedah menafsir data peperiksaan, melukis carta dan menghasilkan Pelan Intervensi Lima Langkah (PILL) berdasarkan analisa yang telah dilaksanakan.

Guru – guru juga dikongsi dengan kaedah PDCA iaitu Plan, Do, Check, Action agar program-program intervensi yang dilaksanakan dapat berjalan mengikut tatacara yang sepatutnya dan dapat dijamin keberkesanannya.

BAHAN KURSUS
1. Contoh Item Analisis
2. Contoh Penulisan PILL

KURSUS ORIENTASI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) MATA PELAJARAN SENI VISUAL MENENGAH ATAS

Tarikh : 24 & 25 Julai 2019
Tempat : PPD Langkawi
Masa : 8.30 pagi hingga 5.00 petang
Peserta : Guru PSV Menengah Atas 
Penceramah : Puan Nur Syafeini Bt. Che Mohd Zain
Senarai peserta yang hadir 
« Older Entries