Author Archives: pianrasa

program transformasi daerah (dtp): Dialog prestasi sekolah rendah bil 3/2020

PPD menunjukkan Buku Panduan SKPMg2

Tarikh : 12 Oktober 2020

Masa : 08.30 pagi hingga 01.00 tengahari

Tempat : Gemilang 1, PPD Langkawi

Kehadiran

**SPL

SOAL SELIDIK

DAPATAN SOAL SELIDIK

DASHBOARD

**BORANG PENILAIAN DIALOG PRESTASI

BORANG MAKLUM BALAS DIALOG PRESTASI


FOKUS DIALOG

 • Kehadiran murid Tahun 1 hingga Tahun 6 sebelum dan selepas PKP
 • PBD : BMTM (3 tahun persekolahan) – PowerPoint
 • Murid dibuang sekolah

PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP): SESI PELAPORAN PROGRES PELAKSANAAN AKTIVITI SEKOLAH AMAN TAHUN 2020

TARIKH : 05 OKTOBER 2020

MASA : 2.00 HINGGA 5.00 PETANG

TEMPAT: GEMILANG 2, PPD LANGKAWI

KEHADIRAN

SEKOLAH TERLIBAT : SK BAYAS, SK KILIM, SK PULAU TUBA, SK NYIOR CHABANG, SMK AYER HANGAT, SMK LANGKAWI, SMK TUNKU PUTRA DAN MAKTAB MAHMUD CAW. LANGKAWI

Program DTP – AMAN yang bermula dari tahun 2018 akan melabuhkan tirainya pada penghujung tahun 2020. Program selama 3 tahun ini banyak memberikan menfaat dan impak positif kepada cara bekerja secara berpasukan baik di PPD Langkawi mahu pun di sekolah. Dengan tunjuk ajar oleh LeapEd Coach, Miss Diane Young banyak kaedah yang dipelajari sebagai contoh pelaksaan PLC secara berkesan, 3A iaitu ‘Alignment’, ‘Autonomy’ dan ‘Accountability’ serta 3P iaitu ‘Policy’, ‘People’ dan ‘Process’. Melihat kepada ‘Big Picture’ dan susuli oleh ‘Backward Planning’ merupakan satu kaedah yang boleh dilaksanakan di dalam organisasi.

Sesi pelaporan melibatkan pembentangan oleh lapan buah sekolah yang berada di bawah Program DTP AMAN melibatkan perkara – perkara berikut

 1. Pembentangan perbelanjaan peruntukan yang telah diturunkan berserta bukti perbelanjaan. 
 2. Aktiviti – aktiviti yang telah dijalankan (bergambar).
 3. Impak Program DTP – AMAN kepada warga sekolah.
 4. Hala tuju sekolah selepas tamatnya Program DTP – AMAN kelak.

TINDAKAN SUSULAN

Pihak sekolah perlu memurnikan persembahan PowerPoint (sebelum atau pada 12 Oktober 2020) dan juga mengemukakan bukti perbelanjaan (sebelum atau pada 19 Oktober 2020)

BENGKEL PENGURUSAN BIG DATA PPD LANGKAWI

TARIKH: 28 SEPTEMBER 2020

MASA: 09.00 PAGI HINGGA 01.00 TENGAHARI

TEMPAT: GEMILANG 2, PPD LANGKAWI

MEMO

KEHADIRAN SPLKPM

Bengkel bertujuan menyatukan data – data dari semua sektor agar dapat dijadikan sebagai panduan dan rujukan oleh pegawai (SIO) dalam usaha membantu dan memberi sokongan kepada pihak sekolah.

Kemahiran yang dikongsi

 • Penyediaan tapak pengisian data
  • Kehadiran
  • UPSR
  • Guru
 • Google Data Studio
  • Create report
  • Add Data (google sheet)
  • Add Charts (table, bar)
  • Add Controls (Drop – down list)
  • Blend data

Semua peserta bengkel berjaya menggabungkan kesemua kemahiran di atas bagi menghasilkan dashboard di Google Data Studio.

Langkah seterusnya ialah untuk menghasilkan Dashboard bagi semua sektor dan akhirnya Dashboard PPD yang dapat menggabungkan kesemua data daripada semua sektor.

BENGKEL PEMANTAPAN BUDAYA PELAPORAN I-BIMBING bil 2/2020

TARIKH: 21 SEPTEMBER 2020

MASA: 03.00 HINGGA 05.00 PETANG

TEMPAT: BILIK SEMINAR, PPD LANGKAWI

PENYAMPAI: EN. AZHARI BIN ABDUL RASHID – PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH

EN. LEE KIM KAK – TIMBALAN PPD PEMBANGUNAN MURID

Timbalan Pembanguan Murid menyampaikan kaedah pengisian bimbingan di dalam sistem iBimbing. Menurut Tuan PPD, KPM akan mewajibkan sistem ini digunapakai oleh semua PPD mulai tahun 2021.

Menerangan pengisian berkisar kepada kolum – kolum jenis laporan, tujuan bimbingan / pemantauan, fokus bimbingan / pemantauan, cadangan, tindakan susulan dan juga catatan sulit. Tuan PPD meminta SIO jelas mengenai tujuan dan fokus dalam membuat bimbingan/pemantauan di sekolah.

Semua pegawai / SIO perlu menggunakan borang maklum balas PK03 semasa membuat bimbingan. Borang berkenaan perlu diserahkan kepada sekolah setelah selesai bimbingan dilaksanakan. Pihak sekolah akan menjawab borang maklum balas berkenaan dalam tempoh yang bersesuaian. Sekiranya timbul keperluan, pegawai/SIO boleh melaksanakan pemantauan/bimbingan susulan berdasarkan maklum balas yang diterima.

« Older Entries