Tag Archives: bengkel

bengkel kerja pelan strategik organisasi (PSO) ppd langkawi 2021 – 2025 bil 1 tahun 2020

TARIKH : 03 NOVEMBER 2020

MASA : 08.30 PAGI HINGGA 4.30 PETANG

TEMPAT : DEWAN SEMINAR, PPD LANGKAWI

PESERTA : SEMUA PEGAWAI

PENYAMPAI : PEN. PPD PERANCANGAN, EN. AHMAD SUFIAN BIN ABDUL RAHMAN

PESERTA : SPLKPM

Alignment PSO 2021 – 2025

Bengkel kerja siri 1/2020 bertumpu kepada 3A iaitu ‘Alignment’, ‘Autonomy’ dan ‘Accountability’. ‘Alignment’ merujuk kepada deskripsi tugas, punca kuasa, arahan semasa yang perlu dilaksanakan oleh pegawai di dalam organisasi. Alignment yang paling utama merujuk kepada Visi dan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia seperti berikut

VISI

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara

PSO PPDL 2021 – 2025 dirancang bagi tempoh 5 tahun dengan tumpuan diberikan kepada teras Kualiti Kepimpinan, Teras Kualti Pengajaran, Teras Kemenjadian Murid dan Teras Sistem Sokongan Sekolah (3S). 3S yang didokong oleh School Improvement Partner (SIP+), School Improvement Specialist Coaches (SISC+) dan School Improvement Office (SIO) merupakan sistem yang akan memberikan sokongan dan bimbingan kepada pihak sekolah (Teras Kualiti Kepimpinan, Teras Kualiti Pengajaran dan Teras Kemenjadian Murid). SIP+, SISC+ dan SIO akan memberikan bimbingan dan sokongan kepada Senior Leadership Team (SLT) dan Middle Leaders (ML) supaya mereka mampu dan dapat merancang, melaksana, menyemak dan membuat tindakan susulan kepada aktiviti – aktiviti yang dijalankan di sekolah.

Antara agenda yang dijadikan kayu ukur (KPI) dan kriterian kejayaan

 • Kepimpinan Sekolah yang mampu melaksanakan proses Planning, Organizing, Leading dan Controlling (POLC) dengan berkesan.
 • Tenaga pengajar (guru) yang mampu PdPc berkesan dengan melaksanakan proses Plan, Do, Check dan Action (PDCA).
 • Semua murid yang menduduki SPM layak mendapat sijil menjelang 2025.
 • Kebitaraan Sekolah yang mampu mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa di dalam bidang.
 1. Akademik
 2. Koakademik
 3. Sukan

BENGKEL PENGURUSAN BIG DATA PPD LANGKAWI

TARIKH: 28 SEPTEMBER 2020

MASA: 09.00 PAGI HINGGA 01.00 TENGAHARI

TEMPAT: GEMILANG 2, PPD LANGKAWI

MEMO

KEHADIRAN SPLKPM

Bengkel bertujuan menyatukan data – data dari semua sektor agar dapat dijadikan sebagai panduan dan rujukan oleh pegawai (SIO) dalam usaha membantu dan memberi sokongan kepada pihak sekolah.

Kemahiran yang dikongsi

 • Penyediaan tapak pengisian data
  • Kehadiran
  • UPSR
  • Guru
 • Google Data Studio
  • Create report
  • Add Data (google sheet)
  • Add Charts (table, bar)
  • Add Controls (Drop – down list)
  • Blend data

Semua peserta bengkel berjaya menggabungkan kesemua kemahiran di atas bagi menghasilkan dashboard di Google Data Studio.

Langkah seterusnya ialah untuk menghasilkan Dashboard bagi semua sektor dan akhirnya Dashboard PPD yang dapat menggabungkan kesemua data daripada semua sektor.

BENGKEL PEMANTAPAN BIMBINGAN PEGAWAI SCHOOL IMPROVEMENT OFFICERS (SIO) 2020

TARIKH: 22 SEPTEMBER 2020

MASA: 03.00 HINGGA 05.00 PETANG

TEMPAT: BILIK SEMINAR, PPD LANGKAWI

PENYAMPAI: 

PEGAWAI SCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES (SISC+)

EN SUKRI BIN ISA – SISC+ SAINS SOSIAL

EN ZAMRI BIN HANAFI – SISC+ BAHASA

PN ASMA BT SAAD – SISC+ TVET

Sebuah bengkel bagi kesinambungan siri pemantapan perekodan bimbingan kepada semua pegawai PPDL

Bengkel memfokuskan topik Coaching and Mentoring (C&M) serta definisi bimbingan dalam bentuk bengkel berkumpulan

BENGKEL PEMANTAPAN BUDAYA PELAPORAN I-BIMBING bil 2/2020

TARIKH: 21 SEPTEMBER 2020

MASA: 03.00 HINGGA 05.00 PETANG

TEMPAT: BILIK SEMINAR, PPD LANGKAWI

PENYAMPAI: EN. AZHARI BIN ABDUL RASHID – PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH

EN. LEE KIM KAK – TIMBALAN PPD PEMBANGUNAN MURID

Timbalan Pembanguan Murid menyampaikan kaedah pengisian bimbingan di dalam sistem iBimbing. Menurut Tuan PPD, KPM akan mewajibkan sistem ini digunapakai oleh semua PPD mulai tahun 2021.

Menerangan pengisian berkisar kepada kolum – kolum jenis laporan, tujuan bimbingan / pemantauan, fokus bimbingan / pemantauan, cadangan, tindakan susulan dan juga catatan sulit. Tuan PPD meminta SIO jelas mengenai tujuan dan fokus dalam membuat bimbingan/pemantauan di sekolah.

Semua pegawai / SIO perlu menggunakan borang maklum balas PK03 semasa membuat bimbingan. Borang berkenaan perlu diserahkan kepada sekolah setelah selesai bimbingan dilaksanakan. Pihak sekolah akan menjawab borang maklum balas berkenaan dalam tempoh yang bersesuaian. Sekiranya timbul keperluan, pegawai/SIO boleh melaksanakan pemantauan/bimbingan susulan berdasarkan maklum balas yang diterima.

« Older Entries