Tag Archives: jpn

BENGKEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN DIGITAL USTP JPN KEDAH

Tempat : Bilik Kenanga, SSTP JPN Kedah

Tarikh : 29 – 31 Mac 2022

Pembimbing : Semua pegawai SSTP JPN Kedah

Peserta : Semua pegawai USTP PPD Negeri Kedah

Satu siri bengkel telah dijalankan di SSTP JPN Kedah bagi memastikan gerak kerja Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan (USTP) di PPD selari dengan hala tuju Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan (SSTP) di JPN Kedah dan seterusnya BSTP dan KPM. Aspek yang akan ditaklimatkan merangkumi topik berikut :

  1. Penetapan PSO SSTP 2020
  2. Aktiviti Pendidikan Digital di Sekolah
  3. Teknik Penyiaran Secara Langsung dan Teknik Rakaman
  4. Bengkel Mentoring dan Coaching
  5. Minecraft dalam PdP Guru
  6. Amalan Terbaik Aplikasi Portal DELIMa
  7. Perpustakaan Digital/ Piawaian Pusat Sumber / Penilaian Instrumen PSS
  8. IQ Nilam / Bengkel Tabiat Membaca
  9. Media dan Inovasi Pendidikan