Tag Archives: SPM

BENGKEL PENGURUSAN DATA MURID DAN PELAN INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL) MATA PELAJARAN SEJARAH MENENGAH TAHUN 2019

Surat panggilan

Senarai kehadiran bengkel

Borang kaji selidik

Bengkel berkenaan dilaksanakan pada 11 & 12 September 2019 bertempat di PPD Langkawi dengan melibatkan 14 orang guru Sejarah menengah atas daripada 7 buah sekolah menengah.

Guru-guru didedahkan tentang kaedah menafsir data peperiksaan, melukis carta dan menghasilkan Pelan Intervensi Lima Langkah (PILL) berdasarkan analisa yang telah dilaksanakan.

Guru – guru juga dikongsi dengan kaedah PDCA iaitu Plan, Do, Check, Action agar program-program intervensi yang dilaksanakan dapat berjalan mengikut tatacara yang sepatutnya dan dapat dijamin keberkesanannya.

BAHAN KURSUS
1. Contoh Item Analisis
2. Contoh Penulisan PILL

Program Peningkatan Prestasi Akademik SPM Anjuran Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang Dengan Kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Langkawi Tahun 2019

TARIKH : 23 & 24 OGOS 2019
TEMPAT : DEWAN SERI SEMERBAK, SMK KEDAWANG
MASA   : 8.30 PAGI HINGGA 4.30 PETANG
PESERTA: 250 ORANG MURID TINGKATAN 5 SEMUA SEKOLAH MENENGAH DAERAH LANGKAWI
MP     : B. INGGERIS, MATEMATIK DAN SEJARAH
Sijil Penghargaan